OR & strategie van de organisatie

Datum: 14 maart 2019 of 19 september
Lokatie:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Prijs: vanaf € 435,- p.p.

Inhoud van deze Masterclass

Ondernemingsraden hebben regelmatig te maken met vragen rond de strategievorming van organisaties. De door bestuurders voorgenomen strategie, die (ex. Art. 25 W.O.R.) aan de or voorgelegd wordt, is voor een deel gebaseerd op aannamen over kansen, bedreigingen, sterkten, zwakten en benchmarks op de langere termijn. Maar waarop zijn deze aannamen gebaseerd ? En zijn de benchmarks waarmee de organisatie zich vergelijkt, wel de meest voor de hand liggende benchmarks ? Welke strategische alternatieven kregen geen of te weinig aandacht ?

Om de strategie-voornemens van bestuurders te kunnen toetsen en een advies uit te brengen dat waarde toevoegt aan de toekomstplannen van de organisatie heb je als lid van de or voldoende kennis en begrip nodig van het proces van strategievorming en de afweging van keuzemogelijkheden, die daarbij aan de orde komen. In deze Masterclass wordt deze kennis op een toegankelijke manier aangeboden.

Wat leer je?

 • Basiskennis over de strategievorming van organisaties
 • Het maken van strategische keuzen aan de hand van casemateriaal
 • De criteria en de vragen, waarmee je te strategische alternatieven en te maken keuzen beter kunt beoordelen
 • Het realisme achter de aannamen in een strategisch plan toetsen
 • Je eigen positie en die van de or rond de strategievorming te bepalen

Resultaat van deze dag

 • Je versterkt je eigen kwaliteit op dit terrein
 • Je hebt geleerd welke alternatieve benaderingswijzen er bestaan bij strategievorming en kunt deze ook goed naar voren brengen
 • Je ziet hoe je als OR pro-actief kunt acteren bij strategievorming
 • Je weet hoe je bestuursvoorstellen kunt interpreteren en hoe je deze voorstellen goed onderbouwd kunt beinvloeden

Werkwijze

 • Interactief leren door te doen én te ervaren
 • We trainen mensen om met hun opgedane kennis authentiek en zichzelf te zijn, partnerschap te ontwikkelen
 • Oefenen en interactie centraal
 • Je oefent aan de hand van eigen praktijksituaties.

Docenten:
Dr. Niels van der Weerdt en Dr. Job Hoogendoorn

MEER INFORMATIE OF AANMELDEN>>

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.