OR & Human Resources strategie van de organisatie

Datum: 7 mei of 31 oktober 2019
Lokatie:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Prijs: vanaf € 435,- p.p.

Inhoud van deze Masterclass

Ondernemingsraden hebben vergaande bevoegdheden ten aanzien van het beleid op het gebied van personeel en organisatie. Vaststelling, wijziging en intrekking van hoofdlijnen van het hr-beleid vraagt (ex. Art. 27 van de W.O.R.) meestal om de instemming van de ondernemingsraad. Door deze invloed van de or draagt zij ook medeverantwoordelijkheid voor een meer of minder succesvol hr-beleid. Bij een hr Strategie gaat het om de langere termijn doelstellingen voor het hr-beleid en om de instrumenten, processen, activiteiten, faciliteiten en actoren, waarmee deze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.

Hierbij gaat het om doelstellingen in de sfeer van werknemersbetrokken-heid en tevredenheid, veiligheid, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoor-waarden, arbeidsverhoudingen, maar ook arbeidsproductiviteit, kwaliteit, efficiency, innovatie en flexibiliteit.

De ondernemingsraad kan zijn eigen voorkeuren formuleren voor de hr-doelen en middelen voor de korte en langere termijn. Deze voorkeuren kunnen dienen als een toetsingskader waarmee instemmingsverzoeken ex. Art. 27 van het bestuur beoordeeld kunnen worden. Op deze manier komen verschillen in voorkeur eerder in beeld en kan tijdig gezocht wor-den naar compromissen die voor or en bestuur een win-win situatie opleveren.

Wat leer je?

 • Basiskennis over de vorming van hr-Strategie; doelen en middelen
 • Ingredienten voor een hr-strategie aan de hand van casemateriaal
 • De criteria kiezen waarmee je het realisme van hr-doelstellingen en de kwaliteit van hr-instrumenten (beter) kunt beoordelen
 • De bijdrage van de hr-strategie zien aan prestaties en welbevinden van medewerkers en organisatie.
 • Je eigen positie en die van de or t.a.v. hr-strategie bepalen aan de hand van een formulering van de or-voorkeur voor een hr-strategie en de ontwikkeling van een toetsingskader voor instemmingsvragen.

Resultaat van deze dag

 • Je versterkt je eigen en de or kennis en vaardigheden op dit terrein
 • Je hebt geleerd welke mogelijkheden er zijn om vanuit HRM bij te dragen aan het functioneren van de eigen organisatie
 • Je ziet hoe je als or pro-actief kunt acteren bij vorming van SHRM
 • Je weet hoe je als or bestuursvoorstellen in instemmingsverzoeken kunt interpreteren en hoe je deze verzoeken kunt beoordelen

Werkwijze

 • Interactief; leren door te doen én te ervaren
 • We trainen deelnemers om kritisch te kijken naar de kwaliteit van hr-beleidsvorming, beleidsformuleringen en beleidsresultaten
 • We focussen op de hoofdlijnen van beleid, sturing op hoofdzaken en stimuleren zelfvertrouwen om partnerschap en discussie met het bestuur aan te gaan
 • Je oefent aan de hand van je eigen bedrijfs- en or-praktijksituaties.

Docent:
Dr. Job Hoogendoorn

MEER INORMATIE OF INSCHRIJVEN>>

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.